VÝSTAVA PO CELÝ ROK


Slovensko má pre rozvoj turistického ruchu nemalé predpoklady, to nie je novinka. Takisto ako konštatovanie, že mu pri jeho podpore kadečo chýba. Okrem iného lepšia propagácia. Z tohto pohľadu nás zaujala aktivita popradskej firmy Integrita a.s.. O čo ide? Viac sme sa dozvedeli v rozhovore s riaditeľom výstavy, lebo o ňu ide, Mgr. Ladislavom Hadidomom.


"Keďže som dlho pôsobil v cestovnom ruchu, mám dosť negatívnych skúseností z propagácie turistických lokalít na Slovensku, predovšetkým z pohľadu zahraničnej klientely. Tu niekde sa zrodila myšlienka, ktorú sme pretavili do produktu. Je ním medzinárodná internetová virtuálna výstava cestovného ruchu. Trvá nepretržite 365 dní do roka a je zameraná a prezentáciu jednotlivých ubytovacích zariadení i poskytovateľov služieb akokoľvek súvisiacich s cestovným ruchom, ktoré mu pomáhajú a skvalitňujú ho. Napríklad lyžiarske školy, požičovne bicyklov, športových potrieb.Prezentácia športových areálov, kúpalísk a pod. Je to tiež propagácia krás Slovenska a jeho turisticky zaujímavých lokalít".

Projekt sa však neobmedzuje len na Slovensko.
"Je pripravený pre štáty V-štvorky. Okrem Slovenska, pre Poľsko, Maďarsko a Česko. Tento záber preto, lebo štatistiky hovoria jasne: klientela z týchto štátov k nám chodí najčastejšie i naši turisti radi tieto štáty navštevujú".

Na trhu nie je dlho.
"Spustili sme ho nedávno, len koncom uplynulého roka a chceme takto upútať pozornosť stredných a malých ubytovateľov na možnosť zviditeľnenia svojho zariadenia v medzinárodnom meradle. Skúsenosti z okolitých štátov hovoria, že ľudia si tam čoraz častejšie vyberajú miesto dovoleniek a ubytovanie "spoza stola."cez internet. Účastník výstavy nemusí byť užívateľom internetu, napriek tomu môže našu internetovú adresu používať pri propagácii svojho zariadenia. Ak má aj vlastnú stranu, môže si ju tam tiež propagovať.
Niekto povie, že podobných internetových ponúk je veľa. Preto bolo snahou sprístupniť ponuku vo všetkých spomínaných štátoch a technicky maximálne uľahčiť cestu k na naše virtuálne výstavisko. Dodám ešte, že ponuka je vyhotovená v šiestich jazykových mutáciach - slovenskej, maďarskej, českej, poľskej, anglickej a nemeckej, pričom základná ponuka obsahuje tri jazykové mutácie. Podľa výberu klienta. Chcem dodať, že ponúkame priamy kontakt na jednotlivé zariadenia, neplníme úlohu cestovnej kancelárie.
Napriek tomu, že na trhu nie sme dlho, ohlasy sú pozitívne, do povedomia sa dostávajú oblasti, o ktorých doteraz veľa ľudí nevedelo. Postupne chceme ponuku rozšíriť. na všetky štáty V-štvorky. Aby si aj slovenský klient mohol vyberať dovolenku nielen na Slovensku, ale tiež v Čechách, Poľsku, či v Maďarsku. Je to spôsob určitej integrácie týchto štátov"


Na záver ešte dodám, že účastník platí výhodný jednorázový výstavný ročný poplatok, pričom sa mu rok ráta od dátumu jeho vstupu na výstavisko, nie kalendárny. Dostáva priestor na sto slov textu a desať fotografií, pričom nie je problém poskytnúť ďalšie služby. Bezproblémová je priebežná aktualizácia ponúk, podľa požiadaviek klienta, ktorá je v cene vstupného poplatku.
LHm