Invitour - Home  

Slowacja


The patron of
this page is:
Hotel BranicaUrzędowa nazwa Słowacka Republika
Stolica Bratysława
Urzędowy język słowacki
Waluta podstawowa jednostka - słowacka korona
Obszar 49 035 km2
Iłość ludności

około 5 500 000
Gęstość zaludnienia:110/km2

Nadmorska wysokość Najwyższe miejsce: Gerlachovsky szczyt - 2 665 m n.p.m.
Najniższe miejsce: 94 m n.p.m., przy rzece Bodrog na węgierskiej granicy
Przeciętne roczne temperatury od - 10 ºC w styczniu do +20 ºC w lipcu
Przeciętne opady 60 - 100 cm rocznie
Główne produkty Rolnictwo: jęczmień, kukurydza, bydło, kartofle, buraki cukrowe, pszenica
Produkcja: ceramika, produkty chemiczne, maszyny, produkty ropne, stal
Eksploatacja: węgielFotogaleria


Słowacja leży w środkowej Europie. Największym miastem Słowacji jest Bratysława, która jest jej stolicą. Słowacja graniczy na północy z Polską, na wschodzie z Ukrainą, na południu z Węgrami a na zachodzie z Austrią i Czechami. Większą część kraju pokrywają łańcuchy górskie.

Oprócz rodowitych Słowaków Węgrzy są drugą największą grupą etniczną. Mniejsze grupy etniczne na Słowacji tworzą Romowie, Czesi, Polacy, Rosianie i Ukraińcy.
Językiem urzędowym jest język słowacki. Dodatkowo używa się języków: czeskiego, niemieckiego, węgierskiego, romskiego i polskiego.
Dominujące jest wyznanie rzymsko-katolickie, z mniejszością ortodoksyjnych i protestanckich kościołów. Ponad 50% ludności słowackiej mieszka w miastach. Największymi miastami Słowacji są: Bratysława, Koszyce, Trnawa, Nitra, Preszow i Zilina.

Sieć dróg ma około 18 300 km długości. Istnieje tu rozbudowana komunikacja kolejowa i autobusowa, która łączy wszystkie duże miasta i większość mniejszych miejscowości. Największe lotniska są w Bratysłwie i Koszycach – mniejsze w Popradzie i Sliaczy.

Długą tradycje ma tutaj sztuka ludowa. Turyści mogą tu kupić wiele pamiątek wytworzonych przez ludowych artystów, np. koszyki, malowane wyroby ze szkła, ceramikę i wyroby z drewna. W wielu regionach można natrafić jeszcze na zabytkowe budynki drewniane i inne formy ludowej architektury.

Standard życiowy na Słowacji jest wyższy niż w wielu krajach europy środkowo-wschodniej. Słowacy spędzają wolny czas w różny sposób. Dużą popularnością cieszą się mecze piłki nożnej i hokej. Bardzo popularne tu jest też narciarstwo. Całe rodziny w wolnym czasie chętnie uprawiają różne rodzaje turystyki.

W wielu miastach są tu szkoły wyższe, prywatne instytucje edukacyjne, filie zagranicznych uniwersytetów, a Uniwersytet Komenskeho w Bratyslawie jest najwybitniejszą wyższą szkolą na Słowacji.

Słowację posiada burzliwą historię. Węgry rządziły Słowacją od IX wieku aż do roku 1918. Potem Słowacja złączyła się z Czechami i powstała Czechosłowacja. Kilka lat po II Wojnie Światowej komuniści przejęli władzę w Czechosłowacji aż do roku 1989. Od 1989 roku Czechosłowacja była krajem demokratycznym. W roku 1992 z powodu niezgody w ważnych ekonomicznych i politycznych kwestiach pomiędzy Czechami i Słowakami nastąpił rozłam i powstały dwa oddzielne państwa - Słowacja i Republika Czeska. Od 01.01.1993 Słowacja jest samodzielnym państwem i rządzi nią parlamentarna demokracja.

Slovensky Česky Polski Magyarul 
English Deutsch Pусский 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Jesteś odwiedzającym numer: 1630915 Copyright © 2001-2017
Invitour - Harmonia, s.r.o.