Invitour - Home  

MÚZEUM LIPTOVSKEJ DEDINY
Pribylina

  Pribylina
Slovensko
Múzeum liptovskej dediny v Pribyline je verejnosti sprístupnené od roku 1991. Bolo vybudované v súvislosti s výstavbou vodného diela Liptovská Mara, v záujme záchrany najcennejších hnuteľných a nehnuteľných pamiatok. V súčasnosti nie je ukončená ani I. etapa výstavby. Okrem drevenej ľudovej architektúry - domy, škola, kováčska vyhňa, požiarna zbrojnica, zvonica a hospodárske stavby, sú tu postavené kópie dvoch najcennejších pamiatkových objektov zátopového územia. Je to ranogotický kostol Panny Márie z Liptovskej Mary a goticko-renesančný kaštieľ z Parížoviec, najstaršie zemianske sídlo Liptova. Liptov bol v minulosti pomerne chudobný región, ale s bohatými historickými a kultúrnymi tradíciami. Práve tieto dôležité skutočnosti sú zvýraznené v interiérových expozíciách múzea. Aj keď štandard bývania sa začiatkom storočia vyznačoval jednoduchosťou a skromnosťou, majetnejšie roľnícke a remeselnícke vrstvy si dovolili vo svojich domácnostiach určitý prepych. Odrážalo sa to napríklad v remeselne lepšie zhotovenom nábytku, kvalitnom bytovom textile, ale aj v niektorých drobných predmetoch dotvárajúcich interiér, ako sú sklo, porcelán, knihy.


Typickým príkladom je obec Liptovská Sielnica, z ktorej je v múzeu postavených päť domov a z nich tri slúžia expozičným účelom. Sielnica mala v minulosti významné postavenie medzi obcami stredného Liptova, mala práva a výsady mestečka. Konali sa v nej trhy a jarmoky, bola tu aj škola, do ktorej chodili deti z okolitých obcí a osád. Žili tu viaceré významné osobnosti, ktoré svojim životom a dielom prispeli nielen k rozvoju obce, Liptova, ale ich práca významne ovplyvnila kultúru celého Slovenska.


Názorným príkladom rôznej úrovne bývania môžu byť tri modelové expozície domov z Liptovskej Sielnice. Od chudobnej rodiny bezzemka želiara, existenčne závislej na majetných vrstvách dedinského spoločenstva, cez bývanie stredného roľníka s doplnkovým zamestnaním ako obuvník - šuster, až po majetnejšieho remeselníka kolára. Chudobné bývanie je prezentované aj v dvoch bytoch želiarskeho domu z Černovej - bývanie obecného sluhu a rodiny nádenného robotníka. Vo dvoch maloroľníckych domov z Likavky sú v komorách dielne dedinského krajčíra a kožušníka. Ich obyvatelia sa remeslu venovali popri roľníctve a bolo im doplnkovým zdrojom príjmov. V dome z Liptovského Trnovca je expozícia bývania richtára. Objekt tvorí kompaktnú uzavretú usadlosť pod spoločnou sedlovou strechou aj s hospodárskou časťou. Pre návštevníkov je neobyčajne zaujímavá expozícia jednotriednej dedinskej školy s bytom učiteľa z Valaskej Dubovej, ale aj remeselnícka dielňa kolára a kováčska vyhňa. V kaštieli z Parižoviec okrem rôznych tématických výstav sú aj ukážky bývania vyšších spoločenských vrstiev a dobového interiéru. Ponuka múzea je obohatená o tématické nedeľné programy, vystúpenia folklórnych skupín a súborov, rekonštrukcie ľudových zvykov a obradov. Priamo v múzeu pracujú ľudoví umelci a návštevník si môže nielen kúpiť originály ľudovo- umelecký výrobok, ale v Škole ľudových remesiel sa priamo od majstra môže naučiť postup či techniku a sám si zhotoviť predmet, ktorý by mu pripomínal návštevu v múzeu.

Múzeum má vlastnú zooexpozíciu. Zameriava sa na chov domácich zvierat a hydina. Špecialitou je chov huculských koní s možnosťou jazdy pre návštevníkov.

Múzeum liptovskej dediny
(Liptovský Hrádok) 032 42 Pribylina,
Tel.:+421/44/5293163
Adresa:

Múzeum liptovskej dediny
  Pribylina
SlovenskoSlovensky Česky Polski Magyarul 
English Deutsch Pусский 

 
 
 


Ste návštevník číslo: 1630921 Copyright © 2001-2017
Invitour - Harmonia, s.r.o.