Invitour - Home  

Špania Dolina
Banská Bystrica

  Banská Bystrica
Slovensko
Špania Dolina je len dvanásť kilometrov od Banskej Bystrice, a predsa má návštevník pociť, že je v inom svete. Vo svete romantiky, v novoobjavenom kúte prírody. Leží na juhu Nízkych Tatier, v nadmorskej výške 728 metrov. Objímajú ju vrchy - Panský diel, Dolný Šturec, Šachtička, Vlčinec. Kam sa človek len pozrie, sú lesy a voňavé lúky.Najstaršia známa písomná zmienka o Španej Doline je z roku 1263, kde sa spomína ako Montana. Mala viac historických názvov. V neskoršom stredoveku bola nazývaná Herrengrund. Špania Dolina bola v minulosti slávna po celej Európe, bola jedným z najväčších producentov medi s vysokým obsahom striebra, ktorá sa tu ťažila už od úsvitu doby bronzovej. Meď putovala do Nemecka, Poľska, Francúzska, Talianska, Španielska a do iných štátov Európy. Ťažba medi zanikla koncom 19.storočia. Banícku tradíciu pripomínajú štôlne, obrovská hálňa nad obcou, klopačka zo 16.storočia, ale aj malebné banícke drevené domy zo 17. a 18. storočia. Mnohé objekty sú staršie, hlavne obecné a banské i obytné, kamenné a zrubové. Majú cez 500 až 600 rokov a mnohé sú zdobené renesančnou plochou rytou maľovanou výzdobou, často ukrytou pod premaľbami.


K vzácnymi pamiatkami patrí aj starý vodovod. Pre pohon banských strojov potrebovali vodu. A tak vybudovali vodovod z dreva, ktorý i dnes udivuje odborníkov. Krytými rizňami zbieral vodu až spod Prašivej, okolo Jesenskej skaly až do obce. Táto vyše 40-kilometrová trasa bola ojedinelým technickým dielom. Z architektonických pamiatok je najpozoruhodnejší tunajší kostol s priľahlými stavbami - farou, zvonicou, kaplnkou a baštou. Tento areál, opevnený hradbami vybudovanými v l.polovici 16.stor., je situovaný na prirodzenej vyvýšenine a je viditeľný takmer z každého miesta v obci. Kostol, ktorý v roku 1994 oslávil svoje 740. výročie svojho vysvätenia, vznikol prestavbou románskeho kostola na ranogotický. V roku 1593 bol znovu prestavaný a zväčšený v renesančnom slohu. Ďalšie prestavby boli v barokovom slohu. Vnútrajšok kostola vymaľoval roku 1934 Jozef Hanula. Ku kostolu z námestia vedie úzke kryté drevené schodište so 162 schodmi.Urbanisticko-architektonická hodnota a jedinečnosť Španej Doliny je potvrdená jej vyhlásením za Pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry z roku 1979.


Banícke tradície sú dominantnými tradíciami Španej Doliny. Ovplyvnili všetky tradičné zvyky, slávnosti, zábavy, sviatočné i všedné dni osobitými obradmi. K dávnym historickým remeselníckym tradíciám patrila už zaniknutá výroba cínového, medeného a smaltovaného riadu, známeho od 16. storočia. Ojedinelé kusy sa dnes nachádzajú v európskych múzeách. V okolitých krajinách je oddávna známa dodnes živá umelecko-remeselná tradícia - paličkovanie čipiek. Čipky s veľkou dávkou tvorivej fantázie sú charakteristické geometrickými vzormi a vpletanou niťou. Robia sa bez predkreslenia, spamäti tak, že sa vypichujú do uhlopriečnej siete. Už roku 1883 bola v obci zriadená čipkárska škola a v súčasnosti sa v letných mesiacoch koná Škola paličkovania v rámci podujatia Týždeň špaňodolinskej čipky. Však čipkami žije obec každý deň, pretože ženy s obľubou vyťahujú stoličky z domčekov a „kneplujú" na priedomí alebo priamo na námestí. Zo Španej Doliny pochádza aj niekoľko vzácnych rodákov, osobností z oblasti kultúrneho a spoločenského života Slovenska, možno spomenúť aspoň profesora Jozefa Mistríka, lingvistu, známeho svojim prínosom v oblasti slovenského jazyka a kultúry. Budúcnosť obce vidia jej obyvatelia v rozvoji cestovného ruchu. V súčasnosti okrem prírodných krás a kultúrnych hodnôt poskytuje svoje služby klopačka - ubytovanie, stravovanie, turistické služby i suveníry.

Obecný úrad Špania Dolina
974 01 Banská Bystrica
Tel.:+421/48/4198271

Kultúrno-informačné centrum
Námestie Š.Moysesa 26
974 01 Banská Bystrica
Tel.:+421/48/16186, 4155085, 4152272
Fax: +421/48/415 29 14
Adresa:

Špania Dolina
  Banská Bystrica
SlovenskoSlovensky Česky Polski Magyarul 
English Deutsch Pусский 

 
 
 


Ste návštevník číslo: 1630955 Copyright © 2001-2017
Invitour - Harmonia, s.r.o.