Spolupráca v rámci krajín V4

Národné informačné systémy prekračujú svoje hranice a spájajú sa s ďalšími informačnými systémami, aby vytvorili komplexný obraz o krajinách, ktoré pre podobný charakter prírody a krajiny chcú vytvoriť spoločný imidž. Tak sa vo svete napríklad prezentuje Škandinávia a prostredníctvom medzinárodného turistického informačného systému Invitour aj krajiny V4. Vznikol s cieľom prispieť k rozvoju cestovného ruchu zviditeľnením miest, obcí, zaujímavých lokalít a zariadení, ktoré ponúkajú služby v tejto rozvíjajúcej sa oblasti pre krajiny V4 - Slovenska, Českej republiky, Poľska a Maďarska. Systém je aplikovaný do prostredia moderných informačných technológií, zodpovedajúcich svetovým kritériám v mediálnej sfére. Do informačného systému patrí medzinárodná internetová výstava cestovného ruchu, informačné centrá cestovného ruchu. Potrebné informácie turisti získajú navštívením stránky www.invitour.com, kde návštevník nájde okrem informácií o ubytovaní, stravovaní, športového a kultúrneho realizovania sa aj aktuálne informácie o kurzoch, aktuality z oblasti cestovného ruchu a má možnosť posielať virtuálne pohľadnice. Mgr. Ladislav Hadidom, riaditeľ Invitouru na Slovensku, hovorí, že spoločnosť si je vedomá, že percento používateľov internetu v krajinách V4 zatiaľ nie je vysoké, a preto systém ponúka možnosť získať potrebné informácie aj prostredníctvom informačných centier. Umiestňuje ich Invitour prostredníctvom dcérskych spoločností na frekventované miesta cestovného ruchu. Dnes sa tieto centrá nachádzajú už v Prahe, Krakove, Debici, vo Varšave, v Zakopanom a na hraničnom priechode Lysá Poľana. Obsahujú informácie z webovej stránky, ktoré sa pravidelne aktualizujú. Informácie sú dostupné 24 hodín denne a prispievajú k zvyšovaniu úrovne poskytovaných služieb v oblasti cestovného ruchu.